TY6052E 低膨胀系数薄膜

低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜是由新型酐单体及新型胺单体的新配方制成的聚酰胺酸树脂,经双向拉伸工艺生产的新型亚胺薄膜,它不仅具有普通聚酰胺酸薄膜的所有优异性能,且具有更高的尺寸稳定性、高弹性模量及低热膨胀系数。
一、技术要求

1.厚度及宽度
                                                                                                                                                                                                                                                                                 单位为毫米
2.性能指标
二、应用领域
  6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜其尺寸稳定性高,CTE与铜箔相近特别适用于FPC行业制作覆铜板需要。

相关附件下载: